Swedbank och Sparbankerna 2018-12-15 | 12:21 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F Swedbank Robur Bas Action -0,71 143,58 Blandfond - SEK, aggressiv 2018-12-14

Utveckling

Avkastningsdiagram
Swedbank Robur Bas Action
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 144,61 -0,71
1 vecka 144,37 -0,55
1 månad 147,54 -2,68
3 månader 159,77 -10,13
6 månader 156,56 -8,29
Årsskiftet 149,92 -4,23
1 år 151,69 -5,35
3 år 121,09 18,57
5 år 101,64 41,26
10 år 70,66 103,19

Rating

Riskklass 4 Standardavvikelse 8,02%
Kostnad 3    
Avkastning 2    
Rating (2    
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta 9,02
Aktier 73,28
Lång ränta 16,30
Övrigt 1,40

Geografisk fördelning

Pajdiagram regioner
Sverige 31,22
Nordamerika 25,35
Västeuropa exkl Sverige 22,66
Övrigt 20,77
 

Kort information om fonden

Fonden är en blandfond som placerar i Sverige och utomlands genom att fördela tillgångarna mellan och inom aktie- och räntemarknaderna samt i alternativa investeringar. Fonden kan ha hög exponering mot enskilda regioner och länder. Minst 30 procent av tillgångarna placeras i Sverige. 100 procent av tillgångarna kan placeras i fonder, vilket i första hand sker i Swedbank Roburs fonder. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Förvaltarna kan placera 50-100 procent av fondens tillgångar på aktiemarknaderna, 0-50 procent på räntemarknaderna som omfattar tillgångar av varierande kreditkvalité samt 0-20 procent i alternativa placeringar. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning, utan vinster återinvesteras i fonden.

Fondinformation

Fondbolag Swedbank Robur
Fondens startdatum 2007-09-12
Legalt säte SE
PPM kod 691105
ISIN SE0002135558
Fondförmögenhet 12769,07 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Ja
Individuellt pensionssparande (IPS) Ja
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Ja
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 1,20%
Norman-
belopp
9 317
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 0
Minsta månadsspar 0
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 0
Affärsdag sälj 0
Bryttid 16:00
Syns på fondkontot 1
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 1
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

Swedbank Robur Amerikafond 13,77%
Swedbank Robur Europafond 13,29%
Swedbank Robur Sverigefond MEGA 13,15%
Swedbank Ethica Obligation Utd 9,70%
Swedbank Robur Sverigefond 8,00%
Swedbank Robur Global Emerging Markets 6,92%
Swedbank Robur Japanfond 5,83%
Swedbank Robur Exportfond 5,29%
Swedbank Robur Företagsobligationsfond A 4,03%
Swedbank Robur Globalfond Mega 3,69%

3 största branscher

Teknik 20,37%
Finans 18,63%
Industri 17,72%

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.