Swedbank och Sparbankerna 2019-11-14 | 22:19 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F Swedbank Robur Bas Action -0,11 168,24 Blandfond - SEK, aggressiv 2019-11-13

Utveckling

Avkastningsdiagram
Swedbank Robur Bas Action
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 168,42 -0,11
1 vecka 166,53 1,03
1 månad 161,92 3,90
3 månader 156,41 7,56
6 månader 157,12 7,08
Årsskiftet 138,57 21,41
1 år 146,99 14,46
3 år 131,03 28,40
5 år 114,04 47,53
10 år 87,15 93,05

Rating

Riskklass 5 Standardavvikelse 10,04%
Kostnad 3    
Avkastning 2    
Rating (2    
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta 26,99
Aktier 52,50
Lång ränta 19,83
Övrigt 0,69

Geografisk fördelning

Pajdiagram regioner
Sverige 29,92
Nordamerika 29,76
Västeuropa exkl Sverige 21,38
Övrigt 18,94
 

Kort information om fonden

Fonden är en blandfond som placerar i Sverige och utomlands genom att fördela tillgångarna mellan och inom aktie- och räntemarknaderna samt i alternativa investeringar. Fonden kan ha hög exponering mot enskilda regioner och länder. Minst 30 procent av tillgångarna placeras i Sverige. 100 procent av tillgångarna kan placeras i fonder, vilket i första hand sker i Swedbank Roburs fonder. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Förvaltarna kan placera 50-100 procent av fondens tillgångar på aktiemarknaderna, 0-50 procent på räntemarknaderna som omfattar tillgångar av varierande kreditkvalité samt 0-20 procent i alternativa placeringar. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning, utan vinster återinvesteras i fonden.

Fondinformation

Fondbolag Swedbank Robur
Fondens startdatum 2007-09-12
Legalt säte SE
PPM kod -
ISIN SE0002135558
Fondförmögenhet 14067,96 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Ja
Individuellt pensionssparande (IPS) Ja
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Ja
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 1,20%
Norman-
belopp
9 171
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 1
Minsta månadsspar 1
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 0
Affärsdag sälj 0
Bryttid 16:00
Syns på fondkontot 1
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 1
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

Swedbank Robur Sverigefond MEGA 14,79%
Swedbank Robur Amerikafond 13,95%
Swedbank Robur Europafond 10,20%
Swedbank Ethica Obligation Utd 9,84%
Swedbank Robur Sverigefond 8,10%
Swedbank Robur Global Emerging Markets 7,08%
Swedbank Robur Japanfond 6,16%
Swedbank Robur Exportfond 5,58%
Swedbank Robur Företagsobligationsfond A 4,00%
Swedbank Robur Europafond MEGA 3,82%

3 största branscher

Industri 21,99%
Teknik 19,56%
Finans 13,87%

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.