Swedbank och Sparbankerna 2019-05-20 | 19:05 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F Swedbank Robur Ny Teknik A -0,76 860,90 Branschfond, ny teknik 2019-05-20

Utveckling

Avkastningsdiagram
Swedbank Robur Ny Teknik A
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 867,50 -0,76
1 vecka 858,93 0,23
1 månad 867,92 -0,81
3 månader 809,76 6,32
6 månader 719,56 19,64
Årsskiftet 717,60 19,97
1 år 833,56 3,28
3 år 418,50 105,71
5 år 245,19 251,12
10 år 108,90 690,53

Rating

Riskklass 5 Standardavvikelse 16,59%
Kostnad 3    
Avkastning 4    
Rating (5    
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta
Aktier 100,00
Lång ränta
Övrigt 0,00

Geografisk fördelning

Pajdiagram regioner
Sverige 55,55
Västeuropa exkl Sverige 26,32
Östeuropa 7,32
Övrigt 10,81
 

Kort information om fonden

Fonden placerar huvudsakligen i aktier i svenska och nordiska mindre och medelstora bolag. Placeringarna koncentreras till bolag vars produkter och/eller tjänster har ett högt teknikinnehåll. Exempel på branscher där fonden placerar är IT/telekommunikation, läkemedel/medicinsk teknik, miljöteknik och industriteknik. Fonden kan placera upp till 30 procent av fondförmögenheten på marknader utanför Norden. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval inom ovan nämnda placeringsinriktning. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning, utan vinster återinvesteras i fonden.

Övrig information

Fondinformation

Fondbolag Swedbank Robur
Fondens startdatum 1996-11-11
Legalt säte SE
PPM kod -
ISIN SE0000709123
Fondförmögenhet 15470,76 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Nej
Individuellt pensionssparande (IPS) Ja
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 1,25%
Norman-
belopp
10 796
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 0
Affärsdag sälj 0
Bryttid 16:00
Syns på fondkontot 1
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 1
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

CD Projekt SA 7,32%
Ambu A/S Class B 6,54%
Tencent Holdings Ltd 6,20%
Novo Nordisk A/S B 6,02%
THQ Nordic AB Class B 4,84%
Paradox Interactive AB 4,25%
Biotage AB 3,77%
SimCorp A/S 3,49%
Take-Two Interactive Software Inc 3,42%
Nordic Entertainment Group AB Class B 2,87%

3 största branscher

Teknik 54,85%
Sjukvård 30,88%
Konsument, cyklisk 10,94%

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.