Swedbank och Sparbankerna 2019-11-14 | 22:19 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F Swedbank Robur Ethica Företagsoblsfond 0,02 102,52 Ränte - SEK obligationer, företag 2019-11-13

Utveckling

Avkastningsdiagram
Swedbank Robur Ethica Företagsoblsfond
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 102,50 0,02
1 vecka 102,60 -0,08
1 månad 102,54 -0,02
3 månader 102,66 -0,14
6 månader 101,00 1,50
Årsskiftet 99,02 3,53
1 år 99,59 2,94
3 år
5 år
10 år

Rating

Riskklass 2 Standardavvikelse
Kostnad 2    
Avkastning      
Rating      
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta 56,48
Aktier
Lång ränta 42,67
Övrigt 0,85

Geografisk fördelning

 

Kort information om fonden

Fonden är en räntefond som till övervägande del (mer än 50 procent) placerar i företagsobligationer utgivna av europeiska företag. Fondens övriga placeringar får ske såväl i Europa som globalt. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning, men också i syfte att valutasäkra sitt innehav mot svenska kronor. Den genomsnittliga durationen i fonden kan komma att variera mellan 0-10 år. Fonden följer hållbarhets- och etikkriterier och väljer de bolag i varje bransch som har relevant arbete med miljö & klimat, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. Fonden väljer bort bolag som kränker internationella normer och som har koppling till vapen, krigsmateriel, alkohol, tobak, spel och pornografi samt de som producerar fossila bränslen. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.

Fondinformation

Fondbolag Swedbank Robur
Fondens startdatum 2017-05-17
Legalt säte SE
PPM kod -
ISIN SE0009805252
Fondförmögenhet 4713,13 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Ja
Individuellt pensionssparande (IPS) Ja
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 0,70%
Norman-
belopp
4 727
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 0
Affärsdag sälj 0
Bryttid 15:30
Syns på fondkontot 1
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 1
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

Euro Schatz Dec19 32,27%
Sgb2y December Future 2019-12-18 4,94%
Euro BOBL Future Dec19 3,08%
Euro BUND Future Dec19 2,91%
Us 5 Year Note Future 2020-01-06 2,23%
Sgb5y December Future 2019-12-18 1,54%
Orsted A/S 6.25% 0,82%
Millicom International Cellular S A 2.32% 2024-05-15 0,78%
Flowserve Corporation 1.25% 2021-12-17 0,74%
FCC Aqualia S.A. 1.41% 2022-03-08 0,69%

3 största branscher

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.