Swedbank och Sparbankerna 2019-11-14 | 22:42 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F Swedbank Robur Access Mix 0,00 297,58 Blandfond - SEK, balanserad 2019-11-13

Utveckling

Avkastningsdiagram
Swedbank Robur Access Mix
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 297,58 0,00
1 vecka 296,87 0,24
1 månad 288,88 3,01
3 månader 281,59 5,68
6 månader 280,36 6,14
Årsskiftet 260,00 14,45
1 år 266,42 11,70
3 år 246,46 20,74
5 år 221,16 34,55
10 år 149,03 99,68

Rating

Riskklass 4 Standardavvikelse 6,48%
Kostnad 1    
Avkastning 2    
Rating (4    
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta 2,26
Aktier 50,84
Lång ränta 46,90
Övrigt 0,00

Geografisk fördelning

Pajdiagram regioner
Sverige 90,64
Västeuropa exkl Sverige 8,70
Latinamerika 0,60
Övrigt 0,06
 

Kort information om fonden

Fonden är en blandfond som placerar 50 procent i aktier och 50 procent i räntepapper. Målsättningen är att värdeutvecklingen för fondens aktiedel ska efterlikna utvecklingen av det svenska indexet OMX Stockholm Benchmark Cap GI och att ränteandelen ska efterlikna utvecklingen av det svenska indexet OMRX Bond All. Förvaltningen av fonden är indexnära och strävar efter att efterlikna sammansättningen av sina index. Det förväntas dock kunna uppstå skillnader i avkastningen mellan fonden och index eftersom fonden följer fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar samt inom ramen för investeringsprocessen bedriver ett fördjupat hållbarhetsarbete. Det innebär att aktier och räntepapper som ingår i indexen kan komma att uteslutas på grund av att de inte uppfyller hållbarhetskraven, läs mer i fondens informationsbroschyr.

Fondinformation

Fondbolag Swedbank Robur
Fondens startdatum 1988-11-14
Legalt säte SE
PPM kod -
ISIN SE0000434359
Fondförmögenhet 10492,14 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Ja
Individuellt pensionssparande (IPS) Ja
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 0,20%
Norman-
belopp
1 569
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 0
Affärsdag sälj 0
Bryttid 16:00
Syns på fondkontot 1
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 1
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B 3,10%
Atlas Copco AB A 3,00%
Sweden (Kingdom Of) 3.5% 2022-06-01 2,83%
Volvo AB B 2,70%
Sweden (Kingdom Of) 5% 2020-12-01 2,67%
Assa Abloy AB B 2,63%
Essity AB Class B 2,28%
Omxsesg Index Future 2019-11-15 2,26%
Nordea Hypotek AB 1% 2,11%
Sweden (Kingdom Of) 1.5% 2023-11-13 2,03%

3 största branscher

Industri 36,92%
Finans 16,85%
Teknik 11,20%

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.