Swedbank och Sparbankerna 2019-11-14 | 23:26 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F Swedbank Robur Företagsobl High Yield -0,10 105,17 Ränte - övriga obligationer 2019-11-13

Utveckling

Avkastningsdiagram
Swedbank Robur Företagsobl High Yield
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 105,27 -0,10
1 vecka 105,27 -0,10
1 månad 104,66 0,49
3 månader 103,78 1,34
6 månader 101,32 3,80
Årsskiftet 96,56 8,92
1 år 98,68 6,58
3 år
5 år
10 år

Rating

Riskklass 3 Standardavvikelse
Kostnad 2    
Avkastning      
Rating      
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta 64,10
Aktier
Lång ränta 35,21
Övrigt 0,69

Geografisk fördelning

 

Kort information om fonden

Målsättningen är att fonden långsiktigt överträffar sitt jämförelseindex, som är BofA Merrill Lynch BB-B Euro High Yield Constrained Index (Hedged in SEK). Fonden är en räntefond som till övervägande del (mer än 50 %) investerar i företagsobligationer med låg kreditvärdighet utgivna av europeiska företag. Med detta avses företagsobligationer som främst handlas på en reglerad marknad samt annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten i Europa. Fonden investerar i företagsobligationer med ett kreditbetyg som vid investeringstillfället som lägst uppgår till CC enligt Standard & Poor´s alternativt från annat kreditinstitut eller motsvarande bedömning av fondens förvaltare. Den genomsnittliga durationen i fonden får uppgå till maximalt 6 år.

Fondinformation

Fondbolag Swedbank Robur
Fondens startdatum 2018-05-15
Legalt säte SE
PPM kod -
ISIN SE0011062025
Fondförmögenhet 988,00 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Ja
Individuellt pensionssparande (IPS) Ja
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 0,90%
Norman-
belopp
6 167
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 0
Affärsdag sälj 0
Bryttid 15:30
Syns på fondkontot 1
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 1
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

Euro Schatz Dec19 5,86%
Euro BOBL Future Dec19 1,91%
Sgb2y December Future 2019-12-18 1,83%
Euro BUND Future Dec19 1,13%
US 10 Year Note (CBT) Dec19 1,02%
Walnut Bidco PLC 6.75% 2021-08-01 1,02%
Bausch Health Companies Inc 4.5% 2020-05-15 0,90%
Crystal Almond Sarl 4.25% 2021-10-15 0,87%
AINMT Scandinavia Holdings AB 6.42% 2021-10-12 0,86%
ALTICE FRANCE S.A 3.38% 2022-09-15 0,82%

3 största branscher

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.