Swedbank och Sparbankerna 2019-03-19 | 22:41 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F Swedbank Robur Företagsobl High Yield 0,13 100,90 Ränte - övriga obligationer 2019-03-19

Utveckling

Avkastningsdiagram
Swedbank Robur Företagsobl High Yield
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 100,77 0,13
1 vecka 100,21 0,69
1 månad 98,97 1,95
3 månader 96,77 4,27
6 månader 99,88 1,02
Årsskiftet 96,56 4,49
1 år
3 år
5 år
10 år

Rating

Riskklass 3 Standardavvikelse
Kostnad 2    
Avkastning      
Rating      
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta 5,18
Aktier
Lång ränta 91,78
Övrigt 3,04

Geografisk fördelning

 

Kort information om fonden

Målsättningen är att fonden långsiktigt överträffar sitt jämförelseindex, som är BofA Merrill Lynch BB-B Euro High Yield Constrained Index (Hedged in SEK). Fonden är en räntefond som till övervägande del (mer än 50 %) investerar i företagsobligationer med låg kreditvärdighet utgivna av europeiska företag. Med detta avses företagsobligationer som främst handlas på en reglerad marknad samt annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten i Europa. Fonden investerar i företagsobligationer med ett kreditbetyg som vid investeringstillfället som lägst uppgår till CC enligt Standard & Poor´s alternativt från annat kreditinstitut eller motsvarande bedömning av fondens förvaltare. Den genomsnittliga durationen i fonden får uppgå till maximalt 6 år.

Fondinformation

Fondbolag Swedbank Robur
Fondens startdatum 2018-05-15
Legalt säte SE
PPM kod -
ISIN SE0011062025
Fondförmögenhet 837,74 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Ja
Individuellt pensionssparande (IPS) Ja
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 0,90%
Norman-
belopp
6 167
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 0
Affärsdag sälj 0
Bryttid 15:30
Syns på fondkontot 1
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 1
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

Danske Bank Csa Cash Collateral Sek 1,21%
Bausch Health Companies Inc 4.5% 1,03%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.5% 0,91%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 1.25% 0,71%
Wind Tre S.p.A. 3.12% 0,70%
Rossini S.a.r.l. 6.75% 0,67%
UniCredit S.p.A. 5.75% 0,67%
Netflix, Inc. 3.62% 0,65%
United Group B.V. 4.88% 0,64%
Selecta Group B.V. 5.88% 0,64%

3 största branscher

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.