Swedbank och Sparbankerna 2019-05-20 | 18:37 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F Swedbank Robur Företagsobligation Mix A 0,09 99,96 Ränte - SEK obligationer, företag 2019-05-17

Utveckling

Avkastningsdiagram
Swedbank Robur Företagsobligation Mix A
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 99,87 0,09
1 vecka 99,99 -0,03
1 månad 99,90 0,06
3 månader 97,30 2,73
6 månader 96,95 3,10
Årsskiftet 96,04 4,08
1 år 98,73 1,25
3 år
5 år
10 år

Rating

Riskklass 2 Standardavvikelse
Kostnad 2    
Avkastning      
Rating      
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta 60,02
Aktier
Lång ränta 39,12
Övrigt 0,85

Geografisk fördelning

 

Kort information om fonden

Fonden är en räntefond som till övervägande del placerar i företagsobligationer med både hög och låg kreditvärdighet utgivna av europeiska företag. Fondens övriga placeringar får ske såväl i Europa som globalt. Fonden får även använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning, men också i syfte att valutasäkra sitt innehav mot svenska kronor. Den genomsnittliga durationen kommer i normalfallet variera mellan 1-2 år. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.

Övrig information

Fondinformation

Fondbolag Swedbank Robur
Fondens startdatum 2018-01-15
Legalt säte SE
PPM kod -
ISIN SE0010598367
Fondförmögenhet 1108,46 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Ja
Individuellt pensionssparande (IPS) Ja
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 0,70%
Norman-
belopp
4 793
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 0
Affärsdag sälj 0
Bryttid 15:30
Syns på fondkontot 1
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 1
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

Euro BOBL Future June19 23,75%
Euro Schatz June19 9,90%
Sgb2y June Future 2019-06-19 3,17%
Swedbank Robur Företagsobl High Yield A 2,31%
Euro BUND Future June19 2,22%
Nordic Entertainment Group Ab 0% 1,35%
Sgb5y June Future 2019-06-19 1,31%
Stadshypotek Ab (Publ) 4.5% 1,06%
US 5 Year Note (CBT) June19 0,79%
B2Holding ASA 14% 2021-10-04 0,71%

3 största branscher

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.