Swedbank och Sparbankerna 2019-03-19 | 22:03 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F Swedbank Robur Företagsobligation Mix A 0,10 98,74 Ränte - SEK obligationer, företag 2019-03-19

Utveckling

Avkastningsdiagram
Swedbank Robur Företagsobligation Mix A
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 98,64 0,10
1 vecka 98,23 0,52
1 månad 97,48 1,29
3 månader 96,16 2,68
6 månader 98,47 0,27
Årsskiftet 96,04 2,81
1 år 98,93 -0,19
3 år
5 år
10 år

Rating

Riskklass 2 Standardavvikelse
Kostnad 2    
Avkastning      
Rating      
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta 12,81
Aktier
Lång ränta 85,24
Övrigt 1,95

Geografisk fördelning

 

Kort information om fonden

Fonden är en räntefond som till övervägande del placerar i företagsobligationer med både hög och låg kreditvärdighet utgivna av europeiska företag. Fondens övriga placeringar får ske såväl i Europa som globalt. Fonden får även använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning, men också i syfte att valutasäkra sitt innehav mot svenska kronor. Den genomsnittliga durationen kommer i normalfallet variera mellan 1-2 år. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.

Fondinformation

Fondbolag Swedbank Robur
Fondens startdatum 2018-01-15
Legalt säte SE
PPM kod -
ISIN SE0010598367
Fondförmögenhet 1046,98 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Ja
Individuellt pensionssparande (IPS) Ja
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 0,70%
Norman-
belopp
4 793
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 0
Affärsdag sälj 0
Bryttid 15:30
Syns på fondkontot 1
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 1
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

Swedbank Robur Företagsobl High Yield A 2,39%
Modern Times Group Mtg AB 0% 1,43%
Danske Bank Csa Cash Collateral Sek 1,27%
B2Holding ASA 7% 0,74%
Bausch Health Companies Inc 4.5% 0,57%
B2 Holding ASA 7.5% 0,52%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.5% 0,52%
Wind Tre S.p.A. 3.12% 0,46%
Softbank Group Corp 3.12% 0,45%
Fiat Chrysler Finance Europe 4.75% 0,45%

3 största branscher

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.