Swedbank och Sparbankerna 2019-11-14 | 23:22 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F Swedbank Robur Global Impact -0,19 112,16 Global, mix bolag 2019-11-13

Utveckling

Avkastningsdiagram
Swedbank Robur Global Impact
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 112,37 -0,19
1 vecka 111,30 0,77
1 månad 108,95 2,95
3 månader 103,17 8,71
6 månader 101,34 10,68
Årsskiftet 88,26 27,08
1 år 94,50 18,69
3 år
5 år
10 år

Rating

Riskklass 5 Standardavvikelse
Kostnad 2    
Avkastning      
Rating      
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta 62,89
Aktier 37,11
Lång ränta
Övrigt 0,00

Geografisk fördelning

Pajdiagram regioner
Nordamerika 43,87
Västeuropa exkl Sverige 22,51
Asien exkl Japan 15,02
Övrigt 18,60
 

Kort information om fonden

Målsättningen är att fonden långsiktigt överträffar sitt jämförelseindex som är MSCI All Country World Index (MSCI ACWI). Fonden placerar globalt i aktier huvudsakligen i företag som genom sina produkter, tjänster och verksamheter, enligt fondbolagets bedömning, bidrar till att uppfylla FN:s globala hållbara utvecklingsmål. Fondens tillgångar får även placeras i aktierelaterade överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, på konto hos kreditinstitut och i fondandelar, samt i derivatinstrument såsom ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden placerar globalt inklusive i tillväxtmarknader. Fonden är en temafond som vid val av bolag utgår ifrån FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Målen grundar sig på en universal överenskommelse mellan FN:s medlemsländer och syftar till att fram till år 2030 verka för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter i världen, lösa ...

Fondinformation

Fondbolag Swedbank Robur
Fondens startdatum 2018-05-29
Legalt säte SE
PPM kod -
ISIN SE0011167899
Fondförmögenhet 1854,20 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Nej
Individuellt pensionssparande (IPS) Ja
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 0,70%
Norman-
belopp
6 162
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 0
Affärsdag sälj 0
Bryttid 16:00
Syns på fondkontot 1
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 1
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

Biogen Inc 2,38%
Astellas Pharma Inc 2,22%
Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred 2,16%
Vertex Pharmaceuticals Inc 2,15%
Kilroy Realty Corp 2,13%
Incyte Corp 2,12%
New Oriental Education & Technology Group Inc ADR 2,11%
Advanced Drainage Systems Inc 2,10%
Citrix Systems Inc 2,09%
Signify NV 2,09%

3 största branscher

Sjukvård 21,29%
Industri 20,53%
Teknik 14,12%

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.