Swedbank och Sparbankerna 2019-11-14 | 22:00 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F Swedbank Robur Ethica Obligation 0,15 13,72 Ränte - SEK obligationer, långa 2019-11-13

Utveckling

Avkastningsdiagram
Swedbank Robur Ethica Obligation
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 13,70 0,15
1 vecka 13,72 0,00
1 månad 13,83 -0,80
3 månader 13,90 -1,29
6 månader 13,71 0,07
Årsskiftet 13,53 1,40
1 år 13,47 1,86
3 år 13,42 2,24
5 år 13,01 5,46
10 år 10,71 28,07

Rating

Riskklass 2 Standardavvikelse 1,48%
Kostnad 1    
Avkastning 2    
Rating (3    
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta 33,84
Aktier
Lång ränta 66,16
Övrigt 0,00

Geografisk fördelning

 

Kort information om fonden

Fonden placerar främst i svenska räntepapper såsom statsobligationer, säkerställda svenska bostadsobligationer och obligationer utgivna av kommuner och landsting. Fonden följer hållbarhets- och etikkriterier och väljer de bolag i varje bransch som har relevant arbete med miljö & klimat, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. Fonden väljer bort bolag som kränker internationella normer och som har koppling till vapen, krigsmateriel, alkohol, tobak, spel och pornografi samt de som producerar fossila bränslen. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden får använda sig av derivatinstrument, utfärdade i svenska kronor eller utländsk valuta, i strävan att öka fondens avkastning. Den genomsnittliga löptiden på fondens innehav ska vara mellan ett och nio år. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.

Fondinformation

Fondbolag Swedbank Robur
Fondens startdatum 1999-03-15
Legalt säte SE
PPM kod 677534
ISIN SE0000602260
Fondförmögenhet 20060,69 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Ja
Individuellt pensionssparande (IPS) Ja
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Ja
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 0,40%
Norman-
belopp
2 729
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 0
Affärsdag sälj 0
Bryttid 15:30
Syns på fondkontot 1
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 1
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

90 Day Eurodollar Future Sept20 21,59%
Sth2y December Future 2019-12-18 5,38%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1.5% 5,13%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1% 5,08%
Swedbank Mortgage AB 1% 5,00%
Swedbank Mortgage AB 1% 4,84%
Nordea Hypotek AB 1.25% 4,81%
Stadshypotek Ab (Publ) 4.5% 4,58%
Ränteswap-SEK-20201030_Receive 4,46%
Sweden (Kingdom Of) 3.5% 2039-03-30 4,36%

3 största branscher

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.