Swedbank och Sparbankerna 2019-08-26 | 04:39 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F Swedbank Robur Räntefond Kort Plus 0,00 124,04 Ränte - SEK obligationer, medellånga 2019-08-23

Utveckling

Avkastningsdiagram
Swedbank Robur Räntefond Kort Plus
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 124,04 0,00
1 vecka 123,96 0,06
1 månad 123,96 0,06
3 månader 123,79 0,20
6 månader 123,50 0,44
Årsskiftet 123,31 0,59
1 år 124,11 -0,06
3 år 125,01 -0,78
5 år 125,11 -0,86
10 år 115,73 7,18

Rating

Riskklass 1 Standardavvikelse 0,38%
Kostnad 1    
Avkastning 1    
Rating (3    
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta 35,56
Aktier
Lång ränta 64,26
Övrigt 0,18

Geografisk fördelning

 

Kort information om fonden

Räntefond Kort Plus är en räntefond som huvudsakligen placerar i obligationer utgivna av stater, kommuner, landsting, säkerställda bostadsinstitut, banker och företag. Fonden kan investera i företagsobligationer och historiskt har 95 - 100 % utgjorts av företagsobligationer med kreditbetyg BBB- eller högre enligt Standard and Poor's. Den genomsnittliga durationen på fondens innehav ska vara mellan minus 1 år och 3 år. Placeringar sker så att en god riskspridning uppnås. Fonden följer fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer i informationsbroschyren.

Övrig information

Fondinformation

Fondbolag Swedbank Robur
Fondens startdatum 2014-05-22
Legalt säte SE
PPM kod -
ISIN SE0005467982
Fondförmögenhet 27691,87 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Nej
Individuellt pensionssparande (IPS) Ja
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 0,40%
Norman-
belopp
2 729
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 0
Affärsdag sälj 0
Bryttid 15:30
Syns på fondkontot 1
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 1
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

Fra March 2020 18,06%
Ränteswap-SEK-20191118_Pay 9,02%
Euro Schatz Sept19 8,38%
Sgb5y September Future 2019-09-18 7,69%
Ränteswap-SEK-20200824_Pay 7,23%
2 Year US Treasury Note Future Sept19 6,57%
Ränteswap-EUR-20210511_Pay 5,83%
Nordea Hypotek AB 1% 5,78%
Stadshypotek 5 September 2019 Future 4,68%
Ränteswap-EUR-20210604_Pay 4,66%

3 största branscher

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.