Swedbank och Sparbankerna 2019-03-19 | 22:29 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F Swedbank Robur Amerikafond -0,27 62,32 USA, mix bolag 2019-03-19

Utveckling

Avkastningsdiagram
Swedbank Robur Amerikafond
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 62,49 -0,27
1 vecka 62,40 -0,13
1 månad 61,58 1,20
3 månader 54,33 14,71
6 månader 61,09 2,01
Årsskiftet 52,32 19,11
1 år 52,14 19,52
3 år 37,46 66,36
5 år 27,97 122,81
10 år 14,84 319,99

Rating

Riskklass 5 Standardavvikelse 15,07%
Kostnad 3    
Avkastning 3    
Rating (3    
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta 5,36
Aktier 94,64
Lång ränta
Övrigt 0,00

Geografisk fördelning

Pajdiagram regioner
Nordamerika 100,00
Övrigt
 

Kort information om fonden

Fonden placerar i aktier i olika bolag och branscher i USA, Kanada och Mexiko. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.

Fondinformation

Fondbolag Swedbank Robur
Fondens startdatum 1994-04-18
Legalt säte SE
PPM kod -
ISIN SE0000539470
Fondförmögenhet 9908,50 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Ja
Individuellt pensionssparande (IPS) Ja
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 1,25%
Norman-
belopp
10 796
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 0
Affärsdag sälj 0
Bryttid 16:00
Syns på fondkontot 1
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 1
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

Microsoft Corp 4,64%
Alphabet Inc A 4,62%
Apple Inc 3,47%
Amazon.com Inc 3,28%
Johnson & Johnson 2,93%
JPMorgan Chase & Co 2,87%
Berkshire Hathaway Inc B 2,44%
Bank of America Corporation 2,38%
Mastercard Inc A 2,26%
UnitedHealth Group Inc 2,10%

3 största branscher

Teknik 30,03%
Finans 21,99%
Sjukvård 15,11%

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.