Swedbank och Sparbankerna 2019-07-22 | 21:09 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F Swedbank Robur Amerikafond -0,04 67,80 USA, mix bolag 2019-07-22

Utveckling

Avkastningsdiagram
Swedbank Robur Amerikafond
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 67,83 -0,04
1 vecka 67,76 0,06
1 månad 66,98 1,22
3 månader 64,52 5,08
6 månader 56,38 20,26
Årsskiftet 52,32 29,59
1 år 58,95 15,01
3 år 40,55 67,20
5 år 31,48 115,37
10 år 17,66 283,90

Rating

Riskklass 6 Standardavvikelse 15,56%
Kostnad 3    
Avkastning 3    
Rating (3    
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta
Aktier 100,00
Lång ränta
Övrigt 0,00

Geografisk fördelning

Pajdiagram regioner
Nordamerika 100,00
Övrigt
 

Kort information om fonden

Fonden placerar i aktier i olika bolag och branscher i USA, Kanada och Mexiko. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.

Övrig information

Fondinformation

Fondbolag Swedbank Robur
Fondens startdatum 1994-04-18
Legalt säte SE
PPM kod -
ISIN SE0000539470
Fondförmögenhet 9993,19 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Ja
Individuellt pensionssparande (IPS) Ja
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 1,25%
Norman-
belopp
10 796
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 0
Affärsdag sälj 0
Bryttid 16:00
Syns på fondkontot 1
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 1
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

Microsoft Corp 6,22%
Alphabet Inc A 5,28%
Amazon.com Inc 5,27%
JPMorgan Chase & Co 4,05%
Thermo Fisher Scientific Inc 2,92%
Mastercard Inc A 2,90%
UnitedHealth Group Inc 2,76%
Adobe Inc 2,60%
PayPal Holdings Inc 2,55%
Booking Holdings Inc 2,26%

3 största branscher

Teknik 34,35%
Finans 17,94%
Konsument, cyklisk 13,56%

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.