Swedbank och Sparbankerna 2019-05-20 | 19:13 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F Swedbank Robur Amerikafond -1,13 65,66 USA, mix bolag 2019-05-20

Utveckling

Avkastningsdiagram
Swedbank Robur Amerikafond
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 66,41 -1,13
1 vecka 65,17 0,75
1 månad 64,52 1,77
3 månader 61,71 6,40
6 månader 55,88 17,50
Årsskiftet 52,32 25,50
1 år 55,77 17,73
3 år 37,70 74,16
5 år 29,17 125,09
10 år 16,77 291,51

Rating

Riskklass 6 Standardavvikelse 15,13%
Kostnad 3    
Avkastning 3    
Rating (3    
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta
Aktier 100,00
Lång ränta
Övrigt 0,00

Geografisk fördelning

Pajdiagram regioner
Nordamerika 100,00
Övrigt
 

Kort information om fonden

Fonden placerar i aktier i olika bolag och branscher i USA, Kanada och Mexiko. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.

Övrig information

Fondinformation

Fondbolag Swedbank Robur
Fondens startdatum 1994-04-18
Legalt säte SE
PPM kod -
ISIN SE0000539470
Fondförmögenhet 10456,39 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Ja
Individuellt pensionssparande (IPS) Ja
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 1,25%
Norman-
belopp
10 796
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 0
Affärsdag sälj 0
Bryttid 16:00
Syns på fondkontot 1
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 1
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

Microsoft Corp 5,34%
Alphabet Inc A 4,80%
Apple Inc 3,92%
Amazon.com Inc 3,85%
JPMorgan Chase & Co 3,17%
Johnson & Johnson 2,76%
Berkshire Hathaway Inc B 2,60%
Bank of America Corporation 2,50%
Mastercard Inc A 2,50%
UnitedHealth Group Inc 2,22%

3 största branscher

Teknik 30,74%
Finans 22,08%
Sjukvård 15,15%

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.