Swedbank och Sparbankerna 2019-08-26 | 04:53 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F Swedbank Robur Bas Solid -0,12 127,01 Blandfond - SEK, försiktig 2019-08-23

Utveckling

Avkastningsdiagram
Swedbank Robur Bas Solid
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 127,16 -0,12
1 vecka 126,18 0,66
1 månad 128,31 -1,01
3 månader 125,91 0,87
6 månader 124,64 1,90
Årsskiftet 118,92 6,80
1 år 127,19 -0,14
3 år 116,70 8,83
5 år 109,07 16,45
10 år 95,99 32,32

Rating

Riskklass 3 Standardavvikelse 4,56%
Kostnad 2    
Avkastning 2    
Rating (2    
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta 43,31
Aktier 12,09
Lång ränta 44,38
Övrigt 0,22

Geografisk fördelning

Pajdiagram regioner
Nordamerika 41,24
Sverige 23,69
Västeuropa exkl Sverige 18,82
Övrigt 16,25
 

Kort information om fonden

Fonden är en blandfond som placerar i Sverige och utomlands genom att fördela tillgångarna mellan och inom aktie- och räntemarknaderna samt i alternativa investeringar. Fonden kan ha hög exponering mot enskilda regioner och länder. Minst 30 procent av tillgångarna placeras i Sverige. 100 procent av tillgångarna kan placeras i fonder, vilket i första hand sker i Swedbank Roburs fonder. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Förvaltarna kan placera 0-50 procent av fondens tillgångar på aktiemarknaderna, 50-100 procent på räntemarknaderna som omfattar tillgångar av varierande kreditkvalité samt 0-20 procent i alternativa placeringar. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning, utan vinster återinvesteras i fonden.

Övrig information

Fondinformation

Fondbolag Swedbank Robur
Fondens startdatum 2007-09-12
Legalt säte SE
PPM kod -
ISIN SE0002135566
Fondförmögenhet 23331,65 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Ja
Individuellt pensionssparande (IPS) Ja
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Ja
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 0,80%
Norman-
belopp
6 149
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 0
Minsta månadsspar 0
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 0
Affärsdag sälj 0
Bryttid 16:00
Syns på fondkontot 1
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 1
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

Swedbank Robur Ethica Obligation 17,53%
Swedbank Ethica Obligation Utd 16,08%
Swedbank Robur Företagsobligationsfond A 13,30%
Swedbank Robur Räntefond Flexibel 10,47%
Swedbank Robur Sverigefond MEGA 7,75%
Swedbank Robur Räntefond Kort Plus 6,76%
Swedbank Robur Amerikafond 5,01%
Omxsesg Index Future 2019-08-16 4,20%
Swedbank Robur Globalfond Mega 3,94%
E-mini S&P 500 Sept19 3,64%

3 största branscher

Teknik 24,29%
Industri 17,64%
Finans 14,17%

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.