Swedbank och Sparbankerna 2019-09-15 | 16:09 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F Fidelity Emerging Mkt Dbt A-Acc-SEK Hdg 0,07 138,90 Ränte - övriga obligationer 2019-09-12

Utveckling

Avkastningsdiagram
Fidelity Emerging Mkt Dbt A-Acc-SEK Hdg
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 138,80 0,07
1 vecka 139,90 -0,71
1 månad 139,10 -0,14
3 månader 136,80 1,54
6 månader 133,40 4,12
Årsskiftet 126,50 9,80
1 år 129,10 7,59
3 år 135,10 2,81
5 år 125,60 10,59
10 år

Rating

Riskklass 3 Standardavvikelse 5,26%
Kostnad 3    
Avkastning 2    
Rating      
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta 26,98
Aktier 0,00
Lång ränta 71,99
Övrigt 1,03

Geografisk fördelning

Pajdiagram regioner
Asien exkl Japan 100,00
Övrigt
 

Kort information om fonden

Fonden syftar till att skapa intäkts- och kapitalökning primärt genom investeringar i räntebärande instrument på globala utvecklingsmarknader. Fonden kan också investera i andra typer av värdepapper, inkluderande räntebärande instrument på lokala marknader, fasta intäkter, aktier och företagscertifikat emitterade på utvecklingsmarknader och räntebärande instrument med låg kvalitet. Investeringar kommer att göras inom, men inte begränsat till, Latinamerika, Sydostasien, Afrika, Östeuropa (inkluderande Ryssland) och Mellanöstern.

Övrig information

Fondinformation

Fondbolag Fidelity
Fondens startdatum 2010-12-06
Legalt säte LU
PPM kod -
ISIN LU0566130729
Fondförmögenhet 24705,80 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Ja
Individuellt pensionssparande (IPS) Nej
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 1,20%
Norman-
belopp
10 548
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 1
Affärsdag sälj 1
Bryttid 16:30
Syns på fondkontot 3
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 4
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

US 10 Year Ultra Future Sept19 14,39%
Fidelity ILF - USD A Acc 6,32%
US Ultra Bond (CBT) Sept19 4,78%
Gold Swap Cds 6/20/24 Russia B 3,80%
Petroleos Mexicanos 6.5% 2,77%
Cgsw Swap Cds 6/20/24 Chile B 2,59%
Comision Federal de Electricidad 5% 2,43%
Euro BUND Future Sept19 2,33%
Saudi Arabian Oil Company 3.5% 2,24%
Jpls Swap Cds 12/23 Brazil B 2,16%

3 största branscher

Råvaror 100,00%

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.