Swedbank och Sparbankerna 2019-11-14 | 22:57 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F Lynx Dynamic 0,63 123,35 Hedgefond, modellbaserad terminshandel 2019-11-14

Utveckling

Avkastningsdiagram
Lynx Dynamic
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 122,58 0,63
1 vecka 125,20 -1,48
1 månad 125,00 -1,32
3 månader 130,18 -5,25
6 månader 116,91 5,51
Årsskiftet 107,00 15,27
1 år 105,20 17,25
3 år 118,89 3,75
5 år 128,31 -3,87
10 år 91,58 34,69

Rating

Riskklass 6 Standardavvikelse 15,95%
Kostnad 3    
Avkastning 2    
Rating      
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta
Aktier
Lång ränta
Övrigt

Geografisk fördelning

 

Kort information om fonden

Fondens placeringsuniversum utgörs av aktier, obligationer, valutor och råvaror. Investeringarna görs främst i terminsinstrument som handlas på börser runt om i världen. Genom att sprida investeringarna över olika tillgångsslag ökar sannolikheten att ett dåligt resultat i en marknad uppvägs av ett bra resultat i en annan marknad. Därmed kan svängningarna, eller risken, i fondens totala portfölj minska utan att avkastningen blir lägre.

Övrig information

Fondinformation

Fondbolag Lynx
Fondens startdatum 2009-05-11
Legalt säte SE
PPM kod -
ISIN SE0002866772
Fondförmögenhet -

Spara och placera i

Avtalspension Nej
Individuellt pensionssparande (IPS) Nej
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 1,50%
Norman-
belopp
24 860
Resultatbaserad avgift * 20,00%
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
* Resultatbaserad avgift: 20,00% av överavkastning jämfört med fondens jämförelseindex: 20% av den del av avkastning som överstiger avkastningströsk.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 1
Affärsdag sälj 1
Bryttid 16:30
Syns på fondkontot 3
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 1
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

3 största branscher

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.