Swedbank och Sparbankerna 2019-07-22 | 20:32 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F Evli Corporate Bond B SEK 0,04 1369,68 Ränte - övriga obligationer 2019-07-19

Utveckling

Avkastningsdiagram
Evli Corporate Bond B SEK
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 1369,17 0,04
1 vecka 1367,62 0,15
1 månad 1357,62 0,89
3 månader 1343,83 1,92
6 månader 1308,65 4,66
Årsskiftet 1301,06 5,27
1 år 1331,02 2,90
3 år 1268,40 7,99
5 år 1211,81 13,03
10 år

Rating

Riskklass 2 Standardavvikelse 2,24%
Kostnad 2    
Avkastning 2    
Rating      
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta 89,42
Aktier
Lång ränta 10,24
Övrigt 0,33

Geografisk fördelning

 

Kort information om fonden

Placeringsfonden Evli Corporate Bond är en långräntefond som i första hand investerar i obligationer utfärdade i euro av europeiska företag. Fonden kan även placera i obligationer emitterade av en medlemsstat i OECD eller av icke-europeiska företag med hemort i en sådan stat. Fonden placerar i företagsobligationer med både högre betyg (Investment Grade) och lägre (High Yield), så att portföljens genomsnittliga kreditbetyg är minst BBB- eller motsvarande. I neutralt marknadsläge är fondens målsättning att investera kapitalet till 75 procent i obligationer klassade som Investment Grade och till 25 procent i obligationer klassade som High Yield. Om fonden investerar i obligationer emitterade i annan valuta än euro, valutasäkras dessa med hjälp av riskfria valutaderivat.

Övrig information

Fondinformation

Fondbolag Evli
Fondens startdatum 2012-06-01
Legalt säte FI
PPM kod 664482
ISIN FI4000043682
Fondförmögenhet 3783,06 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Nej
Individuellt pensionssparande (IPS) Nej
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 0,85%
Norman-
belopp
5 712
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 1
Affärsdag sälj 1
Bryttid 16:30
Syns på fondkontot 3
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 2
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

Storebrand Livisforisikring AS 6.88% 2043-04-04 2,19%
Intrum Ab 2.75% 2022-07-15 1,78%
Huhtamaki Oyj 1.62% 2024-10-04 1,66%
Metsa Board Corporation 2.75% 2027-09-29 1,56%
ISS Global A/S 2.12% 2024-12-02 1,53%
Tele2 AB (publ) 1.12% 2024-05-15 1,53%
Coentreprise de Transport d'Electricite 0.88% 2024-09-29 1,46%
Neste Oyj 1.5% 2024-06-07 1,46%
Mercada Oy 1.88% 2022-10-24 1,44%
Adler Real Estate 1.88% 2023-04-27 1,42%

3 största branscher

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.