Swedbank och Sparbankerna 2019-03-19 | 22:04 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F Evli Corporate Bond B SEK 0,09 1329,59 Ränte - övriga obligationer 2019-03-18

Utveckling

Avkastningsdiagram
Evli Corporate Bond B SEK
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 1328,37 0,09
1 vecka 1324,44 0,39
1 månad 1320,55 0,68
3 månader 1302,36 2,09
6 månader 1331,06 -0,11
Årsskiftet 1301,07 2,19
1 år 1338,61 -0,67
3 år 1237,68 7,43
5 år 1183,20 12,37
10 år

Rating

Riskklass 2 Standardavvikelse 2,22%
Kostnad 2    
Avkastning 2    
Rating      
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta 13,53
Aktier
Lång ränta 81,92
Övrigt 4,55

Geografisk fördelning

 

Kort information om fonden

Placeringsfonden Evli Corporate Bond är en långräntefond som i första hand investerar i obligationer utfärdade i euro av europeiska företag. Fonden kan även placera i obligationer emitterade av en medlemsstat i OECD eller av icke-europeiska företag med hemort i en sådan stat. Fonden placerar i företagsobligationer med både högre betyg (Investment Grade) och lägre (High Yield), så att portföljens genomsnittliga kreditbetyg är minst BBB- eller motsvarande. I neutralt marknadsläge är fondens målsättning att investera kapitalet till 75 procent i obligationer klassade som Investment Grade och till 25 procent i obligationer klassade som High Yield. Om fonden investerar i obligationer emitterade i annan valuta än euro, valutasäkras dessa med hjälp av riskfria valutaderivat.

Övrig information

Fondinformation

Fondbolag Evli
Fondens startdatum 2012-06-01
Legalt säte FI
PPM kod 664482
ISIN FI4000043682
Fondförmögenhet 3986,30 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Nej
Individuellt pensionssparande (IPS) Nej
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 0,85%
Norman-
belopp
5 712
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 1
Affärsdag sälj 1
Bryttid 16:30
Syns på fondkontot 3
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 2
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

Storebrand Livisforisikring AS 6.88% 2043-04-04 1,69%
Intrum Ab 2.75% 2022-07-15 1,62%
Huhtamaki Oyj 1.62% 2024-10-04 1,52%
Dna Oyj 1.38% 2025-03-27 1,45%
Tele2 AB (publ) 1.12% 2024-05-15 1,41%
ISS Global A/S 2.12% 2024-12-02 1,40%
Veolia Environnement S.A. 0.89% 2024-01-14 1,34%
Coentreprise de Transport d'Electricite 0.88% 2024-09-29 1,34%
Statnett Sf 1.25% 1,33%
Mercada Oy 1.88% 2022-10-24 1,33%

3 största branscher

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.