Swedbank och Sparbankerna 2019-12-12 | 17:04 | Skriv ut | Stäng

Fond

Namn +/- % Kurs Kategori Datum
CB Save Earth Fund RC -0,30 206,87 Branschfond, miljö 2019-12-11

Utveckling

Avkastningsdiagram
CB Save Earth Fund RC
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs(EUR) +/- % (EUR) Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 19,69 0,41 207,50 -0,30
1 vecka 19,49 1,44 205,40 0,71
1 månad 19,05 3,78 204,15 1,33
3 månader 18,56 6,52 197,73 4,62
6 månader 18,07 9,41 193,14 7,11
Årsskiftet 15,16 30,41 153,65 34,64
1 år 15,51 27,47 159,69 29,55
3 år 14,70 34,49 142,50 45,17
5 år 12,61 56,78 117,96 75,38
10 år 9,12 116,78 94,97 117,84

Rating

Riskklass 5 Standardavvikelse 12,92%
Kostnad 2    
Avkastning 2    
Rating (3    
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta 3,16
Aktier 96,64
Lång ränta
Övrigt 0,19

Geografisk fördelning

Pajdiagram regioner
Nordamerika 53,50
Västeuropa exkl Sverige 36,68
Sverige 4,66
Övrigt 5,16
 

Kort information om fonden

CB Save Earth Fund är en aktiefond med inriktning mot bolag verksamma inom förnybar energi, miljöteknik och vattenhantering. Fondens målsättning är att erbjuda kapitaltillväxt på lång sikt genom att huvudsakligen investera i aktier som ingår i WilderHill New Energy Global Innovation Index, The Cleantech Index och S&P Global Water Index samt i aktivt och passivt förvaltade fonder. Den geografiska exponeringen är i huvudsak Asien, Europa och Nordamerika. Fonden är aktivt förvaltad, portföljen koncentrerad och investeringsbesluten långsiktiga. Förvaltningen följer ett etiskt och hållbart ramverk samt FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, UN PRI.

Övrig information

Fondinformation

Fondbolag CB
Fondens startdatum 2008-06-09
Legalt säte LU
PPM kod 976506
ISIN LU0354788688
Fondförmögenhet 843,87 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Nej
Individuellt pensionssparande (IPS) Nej
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Ja
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 1,00%
Norman-
belopp
13 816
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 2
Affärsdag sälj 2
Bryttid 16:30
Syns på fondkontot 4
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 6
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

Stewart Investors APAC Sstby VI EUR Acc 5,81%
Xylem Inc 5,57%
IDEX Corp 4,74%
Danaher Corp 3,53%
Thermo Fisher Scientific Inc 3,49%
Halma PLC 3,39%
Schneider Electric SE 3,33%
Kingspan Group PLC 3,27%
Roper Technologies Inc 3,06%
Ansys Inc 3,05%

3 största branscher

Industri 57,80%
Teknik 11,13%
Råvaror 10,78%

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.